Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720 | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
Fv.17 Dyrstad kr. 27,00 kr. 21,60 (-20%)
Fv.17 Sprova kr. 44,00 kr. 35,20 (-20%)
Fv.720 Malm kr. 51,00 kr. 40,80 (-20%)

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale
Fv.17 Dyrstad kr. 53,00 kr. 53,00
Fv.17 Sprova kr. 88,00 kr. 88,00
Fv.720 Malm kr. 102,00 kr. 102,00

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. For Fv17/Fv720 er det månedstak på 60 passeringer per bomstasjon for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak gjelder ikke for takstgruppe 2. Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Timesregel gjelder ikke på Fv17/Fv720. 

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle avtalebetingelser:
2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.