Gå til innholdet

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale  
Fv.17 Dyrstadkr. 31,00kr. 24,80 kr. 12,40
Fv.17 Sprovakr. 51,00kr. 40,80 kr. 20,40
Fv.720 Malmkr. 59,00kr. 47,20 kr. 23,60

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed avtaleNullutslippskjøretøy med avtale  
Fv.17 Dyrstadkr. 62,00kr. 62,00kr. 0,00
Fv.17 Sprovakr. 101,00kr. 101,00kr. 0,00
Fv.720 Malmkr. 118,00kr. 118,00kr. 0,00

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. For Fv17/Fv720 er det månedstak på 60 betalende passeringer per bomstasjon for kjøretøy i takstgruppe 1. Månedstak gjelder ikke for takstgruppe 2. Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Timesregel gjelder ikke på Fv17/Fv720.

Følgende takstgrupper gjelder:
- Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg.
- Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:
- 20 %. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.
- Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med tillatt totalvekt av 3500 kg., får takst som i takstgruppe 1.
- 50 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
- 100 % rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.
- Passeringstak på 60 betalte passeringer pr. kalendermåned pr. bomstasjon for kjøretøy i takstgruppe 1. Passeringstak gjelder ikke takstgruppe 2.

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
- Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy
- Kollektivtransportkjøretøy i rute
-NATO-kjøretøy i øvelse*
-Kjøretøy eid av NATO-hovedkvarteret JWC på Jåttå. Fritaket kan gis for inntil 2 år av gangen.

Fritak kan gis etter søknad og betinger gyldig brukeravtale med en AutoPASS-utsteder om bruk av brikke. Kjøretøy som er godkjent som utrykningskjøretøy i Autosys er unntatt krav om søknad.

Fritaksordning merket med * skal som hovedregel gjelde etter framlegg av lister fra Forsvaret med kjennemerker for kjøretøyene som skal omfattes av ordningen. Fritak gis for en tidsbestemt periode knyttet til NATO-øvelses varighet
Innvilget fritak gjelder vedtaksdato og har ikke tilbakevirkende kraft.

Alle fritak og rabatter forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale og brikke. 

Se gjeldende takstvedtak (PDF)