Vegamot | E6 Vindåsliene

E6 Vindåsliene | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
E6 Soknedal kr. 47,00 kr. 37,60

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med avtale
E6 Soknedal kr. 94,00 kr. 94,00

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. Månedstak gjelder ikke på E6 Vindåsliene.

Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Timesregel gjelder ikke på E6 Vindåsliene. 

Alle fritak og rabatter forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale og brikke.