Gå til innholdet
Bypakke Ålesund|Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale
1. Kliprakr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
2. Volsdalenkr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
3. Lerstadvegenkr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
4. Hatlaåsenkr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
5. Olsvikakr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
6. Ytterholenkr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
7. Breivikakr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
8. Moakr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
9. Elvebakkenkr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
10. Liljedahlenkr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
11. Blindheimsbreivikakr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40
12. Brusdalsvegenkr. 26,00kr. 20,80kr. 10,40


 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale
1. Kliprakr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
2. Volsdalenkr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
3. Lerstadvegenkr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
4. Hatlaåsenkr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
5. Olsvikakr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
6. Ytterholenkr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
7. Breivikakr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
8. Moakr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
9. Elvebakkenkr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
10. Liljedahlenkr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
11. Blindheimsbreivikakr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00
12. Brusdalsvegenkr. 52,00kr. 52,00kr. 0,00

 

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. I Bypakke Ålesund er det månedstak på 60 betalende passeringer per kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1 (Fra 1. september gjelder ordningen for både takstgruppe 1 og 2). Månedstak forutsetter avtale og gyldig brikke.

Timesregel: Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Det er lagt til grunn felles timesregel for alle bomstasjoner i Bypakke Ålesund. Ordningen gjelder for både takstgruppe 1 og 2, for alle kjøretøy med gyldig avtale og brikke. (Fra 1. september 2023 er det ikke lengre krav om gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få timesregel i Bypakke Ålesund)

Fritak: Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
• Passasjerer i alle typer kjøretøy
• Gående og syklende
• Motorsykler og mopeder
• Kollektivtransport i konsesjonert rute*
• Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig brukeravtale og elektronisk brikke.
I tillegg kan det etter søknad til bompengeselskapet innvilges fritak for forflytningshemmede
i bomringer. Fritaket forutsetter gyldig brukeravtale og brikke, samt framlegg av
parkeringstillatelse i henhold til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
Parkeringstillatelsen og brukeravtalen skal stå i samme navn. Unntaket er når barn under 18
år er innehaver av parkeringstillatelsen.

Alle fritak og rabatter forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale og brikke.