Gå til innholdet
Miljøpakken Trondheim|Takster og rabatter|Takstgruppe 2

Takstgruppe 2 | Takstgruppe 1

Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale

 • Bomstasjoner
  Full pris
  Med Avtale
  Med avtale Nullutslipp
 • S58. Være (Malvikvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  44,00 (88,00)*
  44,00 (88,00)*
  0,00
 • S55. Nord for Sluppen bru (Tempevn)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  29,00 (58,00)*
  29,00 (58,00)*
  0,00
 • S54. Bjørndalen (Oslovn)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  29,00 (58,00)*
  29,00 (58,00)*
  0,00
 • S53. Nedre Leirfoss (Fossestuvn)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  44,00 (88,00)*
  44,00 (88,00)*
  0,00
 • S52. Klett E6 Storlerbakken*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  44,00 (88,00)*
  44,00 (88,00)*
  0,00
 • S51. Klett rv707*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  44,00 (88,00)*
  44,00 (88,00)*
  0,00
 • S59. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S60. Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S61. Landbruksvegen (ved IKEA)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S62. Tungasletta (sør for Bromstadvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S63. Moholt (Brøsetvegen/ Jonsvannveien)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S64. Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S65. Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S66. Tempeveien (nord for Sluppenvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S56/S57. Kroppan bru (Nordgående/ Sørgående)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  50,00 (67,00)*
  50,00 (67,00)*
  0,00
 • S67. Bøckmans veg (nord for Svalevegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S68. Byåsvegen (sør for Havstadvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S69. Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00
 • S86. Fv 885 Tillerbrua*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  44,00 (88,00)*
  44,00 (88,00)*
  0,00
 • S85. Fv 704 Torgårdsletta*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  44,00 (88,00)*
  44,00 (88,00)*
  0,00
 • S70. Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  32,00 (40,00)*
  32,00 (40,00)*
  0,00

 

Månedstak: Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. I Miljøpakken belastes maks 110 betalende passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet en avtale. Dette gjelder passeringer foretatt i alle de syv bomsnittene i Miljøpakken. Månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Timesregel: Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter.Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Tidsdifferensiert takster: I Miljøpakken er takstene tidsdifferensierte. Det vil si at i tidsrommene mellom 07-09 og 15-17 er det egne regler (rushtidsavgift). Rushtidsdavgift kreves ikke lørdag, søndag eller helligdager. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidsavgift.

Særskilte regler ved Moholt: Bompunktet ved Moholt består av to bomstasjoner, en ved Brøsetvegen og en ved Jonsvannsveien. Passering gjennom begge bomstasjonene i løpet av et tidsvindu som også er tilpasset rushtrafikk fører til at passeringene blir annullert.  

Tverrgående løsning: I tillegg til vanlig timesregel, så finnes det to tverrgående løsninger:  
​Dersom timesregel kommer i effekt gjelder ikke tverrgående løsning. Begge tverrgående løsninger forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

1. Ved betalt passering i bomstasjonen i Bøckmans veg (stasjon nr 67), skal det ikke betales bompenger i bomstasjonene Sluppen nord (stasjon nr 55.) og Sluppen sør (stasjon nr 54). Ordningen gjelder begge veier.

2. Ved betalt passering i bomstasjonen Tonstad (stasjon nr 70), skal det ikke betales bompenger i bomstasjonene Sluppen nord (stasjon nr 55) og Sluppen sør (stasjon nr 54) Ordningen gjelder begge veier.

Alle fritak og rabatter forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale og brikke.