Gå til innholdet

Varslingskanal

Ansatte, kunder, leverandører eller andre kan rapportere om kritikkverdige forhold på en
sikker måte gjennom varslingskanalen.

Hva kan varsles om?

Varsling om kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med:

  • Lover og regler
  • Skriftlige etiske retningslinjer
  • Etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet

Eksempler på kritikkverdige forhold er:

  • Fare for liv eller helse
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten
  • Fare for klima eller miljø

Varsling kan gjøres ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Varselet mottas av Vegamot, og blir
behandlet konfidensielt. Identiteten til den som varsler og opplysningene i saken blir ikke
kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. Hvis man ønsker å varsle
anonymt kan man la være å fylle ut navn, telefon og e-postadresse i skjemaet. Vær
oppmerksom på at vi da ikke vil ha mulighet til å svare, stille eventuelle oppfølgingsspørsmål
eller gi beskjed om sakes utvikling.

Felter markert med * må fylles ut.

Dette skjemaet skal kun brukes for å varsle om kritikkverdige forhold. Har du spørsmål om faktura etc. gå til kundeservice.