Vegamot | Fv 714 Lakseveien

Fv 714 Lakseveien
21.12.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av 714 Stokkhaugen-Sunde i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.Tilbake