Gå til innholdet
Fv 714 Lakseveien|Om prosjektet

Om prosjektet

Fv. 714 Laksevegen

  • Den 28.04.14 kl 00:00 startet innkrevingen på Laksevegen.
  • Vegprosjektet har to bomstasjoner: Valslag og ved Våvatnet.