Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale | Kundeservice | Avtale

Avtale

Hva er fordelen med avtale?

Avtale

Ved gyldig avtale oppnås rabatt hos de fleste bompengeselskap i Norge. Les mer om rabatter hos de forskjellige bompengeselskapene her.  

Flere fordeler med gyldig Avtale:

 • Alle bompasseringer samlet på én faktura.
 • Avtalen/Brikken kan også benyttes på ferger og broer merket AutoPASS/EasyGO i Skandinavia.
 • Lavere takst med bobil over 3500 kg, les mer her.
 • Tilgang til alle passeringer og fakturaer samt muligheten til å administrere din avtale via “Min side”.
 • Ubegrenset antall kjøretøy på samme avtale.
 

Hvilke rabatter får jeg med AutoPASS-avtale?

 

Vegamot har egen web-side for takster og rabatter med AutoPASS-avtale. Trykk her for å åpne siden i ny fane. 

 

Hvordan tegner jeg en avtale?

Med AutoPASS-avtale oppnås rabatt hos de fleste bompengeselskap i Norge.
Det har ikke noe å si hvor du bestiller brikken fra – du får samme rabatt på vei og ferje uansett, forutsatt gyldig avtale og brikke.
Oversikt over alle brikkeutsteder finner du her.

Tegn avtale trykk her.

Hvor kan jeg bruke AutoPASS-brikken min?

Med gyldig avtale kan du passere gjennom alle AutoPASS/EasyGo-anlegg i Norge og i utlandet. Mer informasjon finnes på www.AutoPASS.no og www.EasyGo.com.

Hvordan registrerer jeg en fritaksavtale?

 

Med rett til fritak kan du passere gratis, så fremt du har en gyldig AutoPASSsavtale med fritak.  

Ordningen med fritak er lovbestemt og gjelder buss i konsesjonert rute, utrykningskjøretøy, ambassadebiler og forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse.

Dersom du har parkeringsbevis for forflytningshemmede så får du fritak i bomringer tilknyttet byer. Det gis ikke fritak for bompenger på vei-, bro- og tunnelprosjekter.
Det gis fritak for forflytningshemmede i Miljøpakken.

Slik skaffer du deg en fritaksavtale:

 1. Jeg har en vanlig avtale som jeg ønsker å gjøre om til fritak: logg inn på "Min side" og velg "Kontakt oss". Velg fritak under emne. Oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.
 2. Jeg har ikke avtale fra før: Inngå en vanlig avtale online. Når avtalen er registrert, velg "Kontakt oss". Velg fritak under emne. Oppgi bilnummer, brikkenummer og legg ved dokumentasjon.

Dokumentasjon er kopi av begge sider av HC-kort, kopi av konsesjon eller kopi av vognkort som viser at kjøretøy er registrert som utrykningskjøretøy. Bompengeselskapet vil da registrere fritaket på avtalen.

Når fritaket er registrert på din brikke, vil du automatisk oppnå fritak i anlegg hvor dette gis.

Fritak for busser i konsesjonert rute og utrykningskjøretøy gjelder kun i bomanlegg der det er tegnet egen fritaksavtale for kjøretøyene.

Hvordan logger jeg på "Min side"?

For å ta i bruk min side må du ha en e-postadresse.

Norske privat – og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn» og blir der sendt til innlogging med elektronisk ID.

Etter du velger «Logg inn» vil følgende side komme opp.

Benytt ønsket ID «Logg inn» og følg anvisningen.

Trykk her for å komme til "Min side".

   

Hvordan kan jeg kontrollere at jeg får rabatten jeg har krav på?

Du kan innhente dine passeringsdetaljer via “Min side”.

Du kan se passeringsdetaljer på to måter:

 1. Via «Faktura» og «Gå til passeringer». Du vil her få opp detaljer om passeringer knyttet til den bestemte faktura.
 2. Via «Passeringer». Du vil her kunne søke på passeringsdetaljer for en bestemt tidsperiode. Tidsperioden er begrenset til en måned. Ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller ta kontakt med ditt bompengeselskap.

Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bompengeselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.     

Hvordan henter jeg ut passeringsdetaljer?

Logg på "Min side".

Du kan se passeringsdetaljer på to måter:

 1. Via «Faktura» og «Gå til passeringer». Du vil her få opp detaljer om passeringer knyttet til den bestemte faktura.
 2. Via «Passeringer». Du vil her kunne søke på passeringsdetaljer for en bestemt tidsperiode. Tidsperioden er begrenset til en måned. Ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller ta kontakt med ditt bompengeselskap.

Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bompengeselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.            

Hvordan endrer jeg bilnummer?

Du kan endre bil via "Min Side", Merk at informasjon ikke oppdateres før tidligst dagen etter at endringen er registrert i vår kundedatabase.

Har du f.eks. kjøpt nytt kjøretøy og ønsker å bruke en allerede eksisterende brikke i dette kjøretøyet, gå til «Brikker & Kjøretøy». Velg «Flytt brikke til annet kjøretøy». Velg hvilken brikke som skal flyttes til nytt kjøretøy og fyll inn nytt registreringsnummer. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre». 

Hvordan fjerner jeg et kjøretøy fra avtalen?

Logg på "Min side".

Har du solgt eller vraket et kjøretøy og brikken ikke skal flyttes til et nytt kjøretøy med en gang kan du under «Brikker & kjøretøy» velge «Fjern kjøretøy». Du får da to valg:

 1. Brikken skal ikke benyttes i annet kjøretøy ved en senere anledning - velg «Gjør opp brikken». Brikken vil da bli slettet fra avtalen og brikkedepositum vil godskrives saldo. Det kan ta noen dager før dette vises på Min side. Brikken skal da håndteres som miljøavfall eller sendes i retur til bompengeselskapet.
 2. Brikken skal benyttes i annet kjøretøy ved senere anledning - velg «Gjenbruk brikken». Brikken settes på vent og kan registreres på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

Hvordan legge til en bil på eksisterende avtale?

Logg på "Min side".

Dersom du registrerer en ny avtale eller skal legge til et nytt kjøretøy som du ikke har brikke til, gå til «Brikker & Kjøretøy». Trykk «Legg til kjøretøy». Fyll ut informasjon om det nye kjøretøyet. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre».

Brikke blir tilsendt i løpet av 10 dager til adressen registrert i din profil. Under «Profil» kan du legge til egen leveringsadresse for brikker. 

Hvordan endrer jeg adresse?

Logg på "Min side".

Gå til «Rediger profil» (øverst på siden). Legg inn ny adresse og trykk «Lagre». Din adresse er nå oppdatert.

Bilen min/skiltene mine er stjålet. Hva gjør jeg?

Logg på "Min side".

Gå til «Brikker & kjøretøy» og velg «Fjern Kjøretøy».

Du kan også ta kontakt med oss og vi sperrer brikken for videre bruk.

Dersom du søker refusjon for belastede passeringer må du sende kopi av anmeldt forhold.

Bilen min er solgt. Hvorfor har jeg fått faktura?

Har du solgt bilen din, men ikke meldt fra om dette, risikerer du å motta faktura for passeringer gjort av ny bileier.

Avtalen din er knyttet til oppgitt bilnummer. Hvis du ikke melder fra om bilbytte, vil du fortsette å motta faktura for den gamle bilen din.

Du må melde fra direkte til oss ved endring eller oppsigelse av bilnummer. Dette kan gjøres enkelt via MinSide.

 

Hvordan avslutter jeg avtalen min?

Logg på "Min side".

Gå til «Brikker & kjøretøy» og velg «Fjern Kjøretøy». Velg så «Gjør opp brikken». Alle kjøretøy/brikker på avtalen må fjernes. Når dette er gjort vil kundeservice hos bompengeselskapet i løpet av noen dager sperre hele avtalen og avregne den. Ved positiv saldo vil utbetaling skje i løpet av 40 dager. 

Hvor kan jeg lese avtalebetingelsene?