Gå til innholdet
E6 Ranheim – Åsen
22.09.2023

Kunngjøring av oppstart innkreving og takstvedtak for prosjektet E6 Ranheim Åsen (St. prop. 81 S (2017–2018)).

I henhold til takstvedtak fra Statens vegvesen 12.09.2023 skal det med virkning fra 01.11.2023 startes innkreving på prosjektet E6 Ranheim Åsen.

01.06.2022

Hvordan betale for utenlandske biler

Slik kan du betale for biler som er registrert i et annet land enn Norge