Gå til innholdet
E6 Ranheim – Åsen|Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale
Ranheimkr. 54,00kr. 43,20kr. 21,60

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale
Ranheimkr. 107,00kr. 107,00kr. 0,00

 

Månedstak: 
Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. Månedstak gjelder ikke på Ranheim - Åsen. Rett på månedstak oppheves for innværende måned ved endring av brikkeutsteder, dette gjelder også ved brikkebytte såfremt ikke brikkebyttet er utført av eller i samarbeid med brikkeutsteder.

Ved brikkebytte er det nødvendig å utføre denne prosessen i samarbeid med brikkeutsteder. Ved å koordinere brikkebyttet med brikkeutsteder, sikrer man at den nye brikken blir riktig tilknyttet den eksisterende avtalen og kjøretøy, og at månedstak blir ivaretatt. Videre kan brikkeutstederen gi nødvendig veiledning og assistanse i brikkebytteprosessen. Dette sikrer en smidig overgang til den nye brikken.

Merk, dette krever at brikkeutsteder benytter «brikkebyttefunksjonen». Snakk med din brikkeutsteder for å være sikker på at dette blir utført riktig. Du må benytte samme brikkeutsteder for at passeringene blir tellende opp mot månedstak i inneværende måned. Planlegger du å bytte brikkeutsteder anbefales vi at dette gjøres ved et månedsskifte for å opprettholde månedstak i størst mulig grad. 

Timesregel: 
Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Timesregel gjelder ikke på Ranheim - Åsen. 

Følgende takstgrupper gjelder:
• Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg.
• Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg.

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:
20 pst. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.
Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med tillatt totalvekt over 3 500 kg, får takst som
takstgruppe 1.
• 50 pst. rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
• 100 pst. rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy
Kollektivtransportkjøretøy i rute
NATO-kjøretøy i øvelse*
Kjøretøy eid av NATO-hovedkvarteret JWC på Jåtta. Fritaket kan gis for inntil 2 år av
gangen.

Alle fritak og rabatter forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale og brikke.

Se gjeldende takstvedtak (PDF)