Gå til innholdet
E6 Ranheim – Åsen|Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale
Ranheimkr. 54,00kr. 43,20kr. 21,60

 

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

BomstasjonerFull prisMed AvtaleNullutslippskjøretøy med avtale
Ranheimkr. 107,00kr. 107,00kr. 0,00

 

Månedstak: 
Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. Månedstak gjelder ikke på Ranheim - Åsen. 

Timesregel: 
Timesregel betyr at man kun betaler for en bompassering i timen, selv om man passerer flere bommer innenfor denne timen. Timesregel gjelder ikke på Ranheim - Åsen. 

Følgende takstgrupper gjelder:
• Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg.
• Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg.

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:
20 pst. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.
Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med tillatt totalvekt over 3 500 kg, får takst som
takstgruppe 1.
• 50 pst. rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
• 100 pst. rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy
Kollektivtransportkjøretøy i rute
NATO-kjøretøy i øvelse*
Kjøretøy eid av NATO-hovedkvarteret JWC på Jåtta. Fritaket kan gis for inntil 2 år av
gangen.

Alle fritak og rabatter forutsetter gyldig AutoPASS-Avtale og brikke.

Se gjeldende takstvedtak (PDF)