Gå til innholdet
E6 Trondheim - Stjørdal
21.12.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av E6 Trondheim-Stjørdal i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.Tilbake