Gå til innholdet
Fv 714 Lakseveien

Nyhetsarkiv

27.01.2022

Kunngjøring av nye takster

Nye bomtakster er gjeldende fra og med 1. mars 2022

21.12.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av 714 Stokkhaugen-Sunde i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

22.01.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. februar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Miljøpakken Trinn 3, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Lakseveien justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.