Gå til innholdet
Fv17/Fv720
14.12.2023

Kunngjøring av takstvedtak for Fv17-720 Dyrstad Sprova Malm

Med virkning fra 1.2.2024 gjelder nye takster

Se Kunngjøring takster fv 17-720 Dyrstad Sprova Malm (PDF)

Se Takstvedtak for  fv 17-720 Dyrstad Sprova Malm (PDF)

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Tilbake