Vegamot | Fv17/Fv720

Fv17/Fv720
13.12.2019

Utsatt innkrevingsstart for FV 17/720 Dyrstad- Sprova- Malm

Foreløpig oppstartsdato for innkreving av bompenger på FV 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm er juni 2020. Oppstartsdato kan bli forskjøvet.

Tilbake