Vegamot | E6 Vindåsliene

E6 Vindåsliene
06.08.2021

Behandlingstid og svartid på telefon

Som følge innføring av "AutoPASS Ferje" og stor pågang kan du oppleve noe lengere svartid på henvendelser enn normalt.

09.07.2021

Fakturering av passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale

På grunn av endring i datasystem har det de siste månedene vært sendt ut fullprisfaktura oftere enn tidligere.

21.09.2020

Oppstart for innkreving av bompenger på E6 Vindåsliene-Korporalbrua

Oppstartsdato for innkreving er satt til 25.09.2020

08.06.2020

Taksvedtak for E6 Vindåsliene-Korporalsbrua

Oppstartsdato for innkreving av bompenger på E6 Vindåsliene-Korporalsbrua er utsatt på ubestemt tid.

19.06.2019

Estimert oppstart sommer 2020

Foreløpig oppstartsdato for innkreving av bompenger på E6 Vindåsliene-Korporalsbrua er 9. juli 2020. Oppstartsdato kan bli forskjøvet.