Gå til innholdet
Bypakke Ålesund
25.08.2023

Kunngjøring av tillegg til takstvedtak for Bypakke Ålesund, passeringstak for takstgruppe 2.

Fra 1. september 2023 er det innført passeringstak på 60 betalbare passeringer pr. måned for kjøretøy i Takstgruppe 2 (kjøretøy med vekt over 3500 kg).

Passeringstak gjelder kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke.  

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Se tillegg til taksvedtak fra 01.09.2023 (PDF)

Tilbake