Gå til innholdet
E6 Ulsberg – Melhus
09.03.2022

Estimert oppstart august/september 2022

Foreløpig oppstart for innkreving av bompenger på E6 Ulsberg - Melhus er august / september 2022

De viktigste målene for prosjektet, er at reisetiden for persontransport og avstandskostnader for godstransport skal reduseres og at trafikksikkerheten skal bli bedre. Les mer om E6 Ulsberg - Melhus hos Nye Veier.

Tilbake