Vegamot | E6 Ulsberg – Melhus

E6 Ulsberg – Melhus | Takster og rabatter

Takstgruppe 1


Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
E6 Søberg Kommer Kommer
Fv Hofstad Kommer Kommer

Takstgruppe 2


Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Bomstasjoner Full pris Med Avtale
E6 Søberg Kommer Kommer
Fv Hofstad Kommer Kommer