Gå til innholdet
E6 Ulsberg – Melhus
14.12.2023

Kunngjøring av takstvedtak for E6 Ulsberg Melhus

Med virkning fra 1.2.2024 gjelder nye takster

Se Kunngjøring takster E6 Ulsberg Melhus (PDF)
Se korrigert takstvedtak 30.01.2024 for E6 Ulsberg Melhus (PDF)
Se gammelt taktsvedtak 06.12.2023 for E6 Ulsberg Melhus (PDF)

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Tilbake