Vegamot | Miljøpakken Trondheim

Miljøpakken Trondheim | Kundeservice | Autopass

AutoPASS

Hva er AutoPASS?

AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens Vegvesen.

Det er omtrent 230 bomstasjoner i Norge der du kan betale med AutoPASS-brikke. Alle disse bomstasjonene er merket med "AutoPASS". Rabatter og fritak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Alle bomstasjoner i Norge er automatiske med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferger.

Ved passeringer i automatiske bomstasjoner uten AutoPASS-avtale blir det tatt bilde av bilskiltet. Registreringsnummeret på bilskiltet blir kontrollert i motorvognregisteret til Statens Vegvesen. Bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysning om passering, kjøretøy og skyldig beløp. 

Vi fakturerer ut i fra hvilken fakturakanal vi finner på hver enkelt kunde. Prioriteringen er slik:

 1. Avtalegiro (kun AutoPASS-avtaler).
 2. eFaktura
 3. Vipps
 4. Digipost
 5. Eboks
 6. EHF (kun firma)
 7. E-postfaktura (kun AutoPASS-avtale).
 8. Vanlig postgang.

Dette betyr at systemet først vil forsøke Avtalegiro, dersom kunden ikke har dette forsøkes E-faktura og så videre. Dersom du ønsker å motta faktura på Digipost må du registrere deg hos Digipost. Vi gjør oppmerksom på at om du har Digipost vil vi ikke sende deg faktura på e-post eller i vanlig postgang. 

Se mer på www.autopass.no

 

 

Hvordan tegner jeg en AutoPASS-avtale?

Avtale kan registreres her.

Avtalen er aktiv fra den dagen du inngår avtale.

Det vil ta omtrent en uke fra avtalen er inngått til brikken er mottatt i posten.

 

Hvilke rabatter får jeg i andre bomanlegg?

 

Rabatt forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Vi tar forbehold om at de oppgitte rabattene kan endres. Oversikt over alle bompengeanleggene i Norge finnes på www.autopass.no og utenfor Norge på www.easygo.com.

Kan jeg bruke AutoPASS-brikken i utlandet?

AutoPASS-brikken kan benyttes ved passering av bomstasjoner i Sverige og Danmark. Passeringer med AutoPASS-brikken registreres på din avtale på samme måte som passeringer i Norge. Dette avhenger av avlest brikke og gyldig avtale.

Registreres en gyldig AutoPASS-brikke ved passering, oppnås bl.a. 8% rabatt på passeringer på Øresundsbron og 5% rabatt på passeringer på Storebælt. Ved å opprette tilleggsavtale hos disse selskapene oppnås høyere rabatt. Merk at priser for passeringer på broer og ferger i Sverige og Danmark beregnes ut fra lengde på kjøretøyet, ikke tillatt totalvekt.

Tjenesten for bruk av samme brikke i Norge, Sverige og Danmark heter EasyGo. Les mer om hvilke bompengeselskap som er inkludert i EasyGo-samarbeidet på www.easygo.com. 

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn (inkl. kjøretøy i kjøretøyklasse M1) kan bestille en EasyGo+ brikke, som også gjelder i Østerrike. Disse kjøretøyene trenger kun en brikke. Dersom kjøretøyet er registrert på avtaler i Norge, må EasyGo+ brikken også registreres på disse avtalene.

 

Hvordan er AutoPASS-løsningen tilpasset turister?

Alle kjøretøy, uansett nasjonalitet, må betale bompenger i Norge. De automatiske bomstasjonene er utstyrt med kamera som leser av registreringsnummeret på kjøretøy uten AutoPASS-brikke. Utenlandske kjøretøy uten AutoPASS-brikke blir fakturert for passeringene fra Euro Parking Collection plc (EPC).

Man kan opprette en konto hos EPC før ankomst til Norge og registrere kjøretøyet som skal benyttes. Dette er frivillig, men ved å registrere denne kontoen vil det redusere tiden fra din reise i Norge til du mottar faktura for bompasseringene. I tillegg vil du få tilgang til dine fakturaer, registrere for mottak av faktura per e-post og utføre betalinger.

Vi gjør oppmerksom på at i noen bomanlegg vil belastningen være avhengig av kjøretøyets utslippsklasse. For utenlandske kjøretøy må utslippsklassen registreres på http://www.autopass.no/ed ,slik at man blir fakturert med korrekt bomavgift. Dersom du har konto hos EPC registrerer du kjøretøyets utslippsklasse der.

Dersom du planlegger å være i Norge lengre enn to måneder, eller på jevnlig basis, anbefaler vi at du tegner en AutoPASS-avtale.

For kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn er det obligatorisk med AutoPASS-brikke og gyldig avtale.

Er det obligatorisk brikke for tunge kjøretøy?

AutoPASS-brikke og gyldig avtale er obligatorisk for kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som er registrert eller leaset av foretak, stat, kommuner, fylkeskommuner samt kjøretøy som er registrert på privatpersoner og brukes i næringsvirksomhet.

Hvis du er usikker på om kjøretøyet brukes i næring anbefales det at du inngår avtale med AutoPASS-brikke for å unngå usikkerhet i en kontrollsituasjon.

AutoPASS-brikken må benyttes i kjøretøyet den er registrert på. Dersom AutoPASS-brikken flyttes til et annet kjøretøy må avtalen endres. Det gis gebyr ved kontroll dersom brikkenummeret er knyttet til et annet registreringsnummer enn den benyttes i. Registreringsnummer kan endres på “Min side” hos ditt bompengeselskap.

Påbudet gjelder på hele det norske offentlige vegnettet.

Påbudet gjelder ikke militære kjøretøy tilknyttet NATO, NATO styrker i Partnerskap for fred og kjøretøy tilpasset militært formål som er eid av forsvaret.

Ytterligere informasjon om obligatorisk AutoPASS-brikke finner du her.

 

Hvilken takstgruppe gjelder for bilen min?

Priser og rabatter hos de forskjellige bompengeselskapene er avhengig av hvilken takstgruppe kjøretøyet tilhører.

Disse takstgruppene gjelder ved passering i bomstasjoner i Norge:

TAKSTGRUPPE 1

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3,5 tonn, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1. For at kjøretøy over 3,5 tonn skal inngå i takstgruppe 1 stilles det krav om AutoPASS-brikke og gyldig avtale.

TAKSTGRUPPE 2

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn, med unntak av biler som er registrert i kjøretøygruppe M1 (med gyldig avtale).
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn som brukes i næring: det er obligatorisk for alle kjøretøy over 3,5 tonn som benyttes i næring i Norge å ha AutoPASS-brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2. Les mer om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy.

På ferger med AutoPASS regnes takst ut fra kjøretøyets lengde. Dette gjelder også for bruk av brikken på Øresundsbron og Storebælt.

 

Hva er kjøretøygruppe M1?

Kjøretøygruppe M1

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

Ny ordning for takstberegning:

Den  4. april 2016 ble det innført en ny ordning fører til at biler over 3500 kg i gruppe M1 kan få samme takst som biler under 3500 kg
Det stilles da krav gyldig avtale og avlest brikke. Vi viser til avtalebetingelsene:

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

NORSKE BILER

Norske biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, inngår automatisk i takstgruppe 1.

UTENLANDSKREGISTRERTE BILER MED AUTOPASS-BRIKKE

Eiere av utenlandskregistrerte biler i kjøretøygruppe M1, med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1.

MED ANDRE TYPER EASYGO-BRIKKER

Eiere av biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGo-brikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å sikre at de blir belastet i takstgruppe 1 ved bompasseringer i Norge.

 

 

Har jeg fritak for bompenger med parkeringskort?

Med parkeringskort registrert på en AutoPASS-avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder. 

Dette gjelder parkeringskort med gyldighet på minimum to år, og for kun ett kjøretøy.

Dersom fritaket gjelder barn under 18 år kan fritaket knyttes mot to kjøretøy.

Fritaket gjelder på følgende steder:


•       Askøypakken
•       Bergen
•       Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
•       Bypakke Grenland
•       Førdepakken
•       Haugesund
•       Kristiansand
•       Namsos
•       Nord-Jæren
•       Oslo og Bærum
•       Trondheim (Miljøpakken)
•       Harstad
•       Kråkerøyforbindelsen

Fritaket forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Hvis man får utstedt nytt parkeringskort når gyldigheten på det gamle går ut må kopi av nytt kort sendes til bompengeselskapet for at fritaket skal fortsette.

Dersom du ikke har avtale fra før kan du tegne avtale her.

 

 

Fritak for elbil - hvordan fungerer det?

Elbiler er fritatt for betaling av bompenger, med unntak av Svinesundsforbindelsen.

Fritaket gjelder kun med gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke. Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso, manglende betaling av avtalt forskuddsbeløp, negativ saldo etter forskuddsavtale eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.

3.2 Lyssignal ved passering av bomstasjon vil informere kunden om brikken er avlest. Dette gjelder ikke i bomstasjoner som har fått fritak fra å vise lyssignal.

Når du har registrert el-bilen på en AutoPASS-brikke fra et bompengeselskap, gjelder fritaket for alle bomanlegg.

Bilendring kan meldes på "Min side". Avtale kan tegnes her.

Når en el-bil er registrert på en AutoPASS-brikke, hentes opplysningene om bilens drivstoffklasse fra Motorovgnregisteret, og fritaket settes automatisk i systemet .

Brikkedepositum gjelder også for elbiler. Depositumet på brikken må betales innen tidsfristen for at fritaket skal gjelde. Hvis depositumet ikke betales, vil du fortsatt få faktura for alle passeringene.

 

Hvordan kan jeg passere bomstasjoner anonymt?

Dersom du ønsker å passere anonymt tegner du en sporfri AutoPASS-avtale. 

Passeringsdetaljene vil da bli slettet når passeringen er belastet avtalen.

Du får ikke registrert en avtale som sporfri, dette må bompengeselskapet gjøre for deg. Ta derfor kontakt med oss så snart du har tegnet avtale, slik at vi får ordnet dette. Har du allerede en avtale som du ønsker å endre til sporfri, endrer vi dette for deg.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for en senere kontroll, heller ikke ved en eventuell klage.

Man kan også risikere å ikke oppnå fordelen med timesregel dersom brikken ikke blir lest.

Vi viser til AutoPASS-avtalens betingelser: 

5.5 Når kunden har valgt avtale med sletting av passeringsopplysninger, innebærer dette at passeringsdata slettes straks passeringen er belastet en gyldig avtale. Etter sletting vil passeringsdata ikke kunne framskaffes, heller ikke ved eventuell klage.