Gå til innholdet
Miljøpakken Trondheim|Takster og rabatter|Takstgruppe 1

Takstgruppe 1 | Takstgruppe 2

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Takster gjeldende fra 01.02.2024:

 Øst, Sør, Klæbu, FossetuvegenSluppenOmkjøringsvegen, Byåsen, TonstadHoltermannsvegen
Takstgruppe 1RushtidKr 40Kr 40Kr 19Kr 19
Takstgruppe 1Utenfor rushtidKr 20Kr 20Kr 15Kr 15
Nullutslippskjøretøy varebiler (N1)Kr 0Kr 0Kr 0Kr 0
Hydrogengassdrevne kjøretøy (HY)

Kr 0

Kr 0Kr 0Kr 0

 

 

 • Bomstasjoner
  Full pris
  Med Avtale
  Med avtale Nullutslipp
 • S58. Være (Malvikvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  20,00 (40,00)*
  16,00 (32,00)*
  6,40 (12,80)*
 • S55. Nydalsbrua Nord (Oslovn)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  20,00 (40,00)*
  16,00 (32,00)*
  6,40 (12,80)*
 • S54. Nydalsbrua Sør (Oslovn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00 (åpner okt. 2023)
  20,00 (40,00)*
  16,00 (32,00)*
  6,40 (12,80)*
 • S53. Nedre Leirfoss (Fossestuvn)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  20,00 (40,00)*
  16,00 (32,00)*
  6,40 (12,80)*
 • S52. Klett E6 Storlerbakken*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  20,00 (40,00)*
  16,00 (32,00)*
  6,40 (12,80)*
 • S51. Klett rv707*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  20,00 (40,00)*
  16,00 (32,00)*
  6,40 (12,80)*
 • S59. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S60. Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S61. Landbruksvegen (ved IKEA)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S62. Tungasletta (sør for Bromstadvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S63. Moholt (Brøsetvegen/ Jonsvannveien)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S64. Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S65. Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S66. Tempeveien (nord for Sluppenvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S56/S57. Kroppan bru / Holtemannsvegen (Nordgående/ Sørgående)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S67. Bøckmans veg (nord for Svalevegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S68. Byåsvegen (sør for Havstadvegen)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S69. Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*
 • S86. Fv 885 Tillerbrua*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  20,00 (40,00)*
  16,00 (32,00)*
  6,40 (12,80)*
 • S85. Fv 704 Torgårdsletta*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  20,00 (40,00)*
  16,00 (32,00)*
  6,40 (12,80)*
 • S70. Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør)*Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  15,00 (19,00)*
  12,00 (15,20)*
  4,80 (6,08)*


Månedstak:
Månedstak betyr at det betales for et maksimum satt antall betalende passeringer i en kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet avtalen. I Miljøpakken belastes maks 110 betalende passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet en avtale. Dette gjelder passeringer foretatt i alle de syv bomsnittene i Miljøpakken. Månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. Rett på månedstak oppheves for innværende måned ved endring av brikkeutsteder, dette gjelder også ved brikkebytte såfremt ikke brikkebyttet er utført av eller i samarbeid med brikkeutsteder.

Ved brikkebytte er det nødvendig å utføre denne prosessen i samarbeid med brikkeutsteder. Ved å koordinere brikkebyttet med brikkeutsteder, sikrer man at den nye brikken blir riktig tilknyttet den eksisterende avtalen og kjøretøy, og at månedstak blir ivaretatt. Videre kan brikkeutstederen gi nødvendig veiledning og assistanse i brikkebytteprosessen. Dette sikrer en smidig overgang til den nye brikken.

Merk, dette krever at brikkeutsteder benytter «brikkebyttefunksjonen». Snakk med din brikkeutsteder for å være sikker på at dette blir utført riktig. Du må benytte samme brikkeutsteder for at passeringene blir tellende opp mot månedstak i inneværende måned. Planlegger du å bytte brikkeutsteder anbefales vi at dette gjøres ved et månedsskifte for å opprettholde månedstak i størst mulig grad. 

Timesregel:
Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter.Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke. (Fra 1. september 2023 er det ikke lengre krav om gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få timesregel i Miljøpakken i Trondheim)


Følgende takstgrupper gjelder:
• Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg.
• Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.

I byområder kan bompengetakstene fastsettes på bakgrunn av kjøretøyets miljøklasse.
Følgende takstklasser for Miljøpakke Trondheim trinn 3 legges til grunn for
takstdifferensiering innenfor takstgruppene:
Takstgruppe 1: Nullutslipp, Ladbar hybrid, Diesel, andre (bensin, gass, etanol, etc.)
Takstgruppe 2: Nullutslipp, Ladbar hybrid, Euro VI, Pre-Euro VI, Gass.

Rushtidsavgift gjelder i tidsrommene mellom 07:00 til 09:00, og 15:00-17:00.
Rushtidsavgift kreves ikke lørdag, søndag eller helligdager. I tillegg er julaften, nyttårsaften
og onsdag før påske fritatt for rushtidsavgift.
 

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:
- 20 %. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.
- Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med tillatt totalvekt over 3 500 kg, får takst som
takstgruppe 1.
- Passeringstak på 110 betalte passeringer pr. kalendermåned.
- 60 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
- 100 % rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.
 

Særskilte regler ved Moholt:
Bompunktet ved Moholt består av to bomstasjoner, en ved Brøsetvegen og en ved Jonsvannsveien. Passering gjennom begge bomstasjonene i løpet av et tidsvindu som også er tilpasset rushtrafikk fører til at passeringene blir annullert.  
 

Tverrforbindelsen​:
I tillegg til vanlig timesregel, så finnes det to tverrgående løsninger mellom bomstasjon i
Bøckmanns vei, to stasjoner i Osloveien ved Nydalsbru, og Tonstad. Begge tverrgående løsninger
forutsetter gyldig brukeravtale og brikke.

1. Ved betalt passering i bomstasjonen i Bøckmanns veg (stasjon nr. 67), skal det ikke
betales bompenger i bomstasjonene Nydalsbrua nord (stasjon nr. 55.) eller Nydalbrua
sør (stasjon nr. 54). Ordningen gjelder begge veier.

2. Ved betalt passering i bomstasjonen Tonstad (stasjon nr. 70), skal det ikke betales
bompenger i bomstasjonene Nydalsbrua nord (stasjon nr. 55) eller Nydalsbrua sør
(stasjon nr. 54) Ordningen gjelder begge veier.

3. Dersom timesregel kommer i effekt gjelder ikke tverrgående løsning.


Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:
- Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy
- Kollektivtransportkjøretøy i rute
- NATO-kjøretøy i øvelse*.
- Kjøretøy eid av NATO-hovedkvarteret JWC på Jåttå. Fritaket kan gis for inntil 2 år av
gangen.
- Forflytningshemmede med parkeringsbevis, begrenset til bomringer**.

Fritak kan gis etter søknad og betinger gyldig brukeravtale med AutoPASS-utsteder om bruk
av brikke. Kjøretøy som er godkjent som utrykningskjøretøy i Autosys er unntatt krav om
søknad.

*Fritaksordning skal som hovedregel gjelde etter framlegg av lister fra Forsvaret med
kjennemerker for kjøretøyene som skal omfattes av ordningen. Fritak gis for en tidsbestemt
periode knyttet til Nato-øvelses varighet.

**Fritak for forflytningshemmede i bomringer forutsette framlegg av parkeringsbevis og
vedtak om innvilget parkeringstillatelse i henhold til forskrift om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede. Parkeringstillatelsen må ha gyldighet på minst 2 år. Vedtaket om
parkeringstillatelse og brukeravtalen skal stå i samme navn. Fritaket kan ikke knyttes til
kjøretøy i næringsvirksomhet.

Hvert fritak skal kun knyttes til ett kjøretøy og en brukeravtale. Unntaket er når vedtak om
parkeringstillatelse gjelder for personer under 18 år, hvor fritak kan knyttes til
foresatte/verge og inntil to kjøretøy totalt.

Innvilget fritak gjelder vedtaksdato og har ikke tilbakevirkende kraft.
 

Bostedsfritak:
Samferdselsdepartementet har i brev av 11.10.2022 til Vegdirektoratet åpnet for at det kan
innføres et særskilt bostedsfritak i Miljøpakken som en midlertidig ordning. Følgende
bomstasjoner omfattes av ordningene:
• 58 «Malvikvegen – Være»
• 86 «Tillerbrua»
• 85 «Fv704 Torgård»
• 51 «Fv707 – Klett»

Trondheim kommune og bompengeselskapet har et samarbeid for jevnlig oppdaterte
adresseliste over husstander som vil ha rett på fritak som følge av brev fra
Samferdselsdepartementet.

Fritak kan innvilges for kjøretøy registrert på eller leaset av personer med folkeregistrert
adresse på en av berørte adresser, og at det kun gjelder for to kjøretøy per husstand. Det
forutsettes at kjøretøyene har gyldig brukeravtale og brikke. Ordningen vil i tråd med
etablert praksis ikke få tilbakevirkende kraft. Bostedsfritaket er gyldig fra det tidspunkt
søknaden innvilges.

Se gjeldende takstvedtak (PDF)