Vegamot | Miljøpakken Trondheim

Miljøpakken Trondheim | Takster og rabatter | Takstgruppe 1

Takstgruppe 1 | Takstgruppe 2

Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

 • Bomstasjoner
  Full pris
  Med Avtale
  Med avtale Nullutslipp

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Øst

 • S58. Være (Malvikvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  18,00 (37,00)*
  14,40 (29,60)*
  2,88 (5,92)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Sluppen

 • S55. Nord for Sluppen bru (Tempevn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  18,00 (37,00)*
  14,40 (29,60)*
  2,88 (5,92)*
 • S54. Bjørndalen (Oslovn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  18,00 (37,00)*
  14,40 (29,60)*
  2,88 (5,92)*
 • S53. Nedre Leirfoss (Fossestuvn) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  18,00 (37,00)*
  14,40 (29,60)*
  2,88 (5,92)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Sør

 • S52. Klett E6 Storlerbakken *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  18,00 (37,00)*
  14,40 (29,60)*
  2,88 (5,92)*
 • S51. Klett rv707 *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  18,00 (37,00)*
  14,40 (29,60)*
  2,88 (5,92)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt langs omkjøringsveien

 • S59. Rv706 Leangensletta (vest for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)*
 • S60. Haakon VIIs gt (vest for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S61. Landbruksvegen (ved IKEA) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S62. Tungasletta (sør for Bromstadvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S63. Moholt (Brøsetvegen/ Jonsvannveien) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S64. Torbjørn Bratts veg (nord for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S65. Bratsbergveien (nord for Omkjøringsvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S66. Tempeveien (nord for Sluppenvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S56/S57. Kroppan bru (Nordgående/ Sørgående) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Byåsen

 • S67. Bøckmans veg (nord for Svalevegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S68. Byåsvegen (sør for Havstadvegen) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)
 • S69. Gamle Oslovei (nord for Skavlandsveg) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Klæbu

 • S86. Fv 885 Tillerbrua *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  18,00 (37,00)*
  14,40 (29,60)*
  2,88 (5,92)*
 • S85. Fv 704 Torgårdsletta *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  18,00 (37,00)*
  14,40 (29,60)*
  2,88 (5,92)*

Miljøpakke Trondheim, Bomsnitt Tonstad

 • S70. Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør) *Rush hour fee: 7:00 - 9:00 and 15:00 - 17:00
  13,00 (17,00)*
  10,40 (13,60)*
  2,08 (2,72)

 

Månedstak: I Miljøpakken belastes maks 110 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet en avtale. Dette gjelder passeringer foretatt i alle de syv bomsnittene i Miljøpakken. Månedstak forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Timesregel: Miljøpakken består av syv bomsnitt. Det betales kun for én passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner innenfor samme bomsnitt i løpet av en 60 minutter.Timesregel forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

Tidsdifferensiert takster: I Miljøpakken er takstene tidsdifferensierte. Det vil si at i tidsrommene mellom 07-09 og 15-17 er det egne regler (rushtidsavgift). Rushtidsdavgift kreves ikke lørdag, søndag eller helligdager. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidsavgift.

Særskilte regler ved Moholt: Bompunktet ved Moholt består av to bomstasjoner, en ved Brøsetvegen og en ved Jonsvannsveien. Passering gjennom begge bomstasjonene i løpet av et tidsvindu som også er tilpasset rushtrafikk fører til at passeringene blir annullert.  

Tverrgående løsning: I tillegg til vanlig timesregel, så finnes det to tverrgående løsninger:  
Dersom timesregel kommer i effekt gjelder ikke tverrgående løsning. Begge tverrgående løsninger forutsetter gyldig avtale og avlest brikke.

1. Ved betalt passering i bomstasjonen i Bøckmans veg (stasjon nr 67), skal det ikke betales bompenger i bomstasjonene Sluppen nord (stasjon nr 55.) og Sluppen sør (stasjon nr 54). Ordningen gjelder begge veier.

2. Ved betalt passering i bomstasjonen Tonstad (stasjon nr 70), skal det ikke betales bompenger i bomstasjonene Sluppen nord (stasjon nr 55) og Sluppen sør (stasjon nr 54) Ordningen gjelder begge veier.

Vi viser til AutoPASS-avtalens generelle avtalebetingelser:
2.9 Kunden har krav på rabatt og eventuelt fritak for passeringer når brikken er avlest og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når avtalen sperres, dvs. ved overskredet kredittgrense, når ubetalt krav sendes til inkasso eller ved mangelfull adresse jamfør punkt 2.4. Fakturaer sendes etter dette til kjøretøyets eier.