Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale | Kundeservice | Brikke

Brikke

Hvordan fjerner jeg brikken?

Her finner du en beskrivelse utarbeidet av Statens vegvesen:

 

Hvordan kan jeg passere anonymt?

Dersom du har brikke fra Vegamot AS og ønsker å passere anonymt gjennom bomstasjoner, vennligst ta kontakt med oss. 

Vi registrerer din avtale som sporfri og passeringsdetaljene blir slettet når passeringen belastes gyldig avtale.

Vi gjør oppmerksom på at passeringsopplysningene i disse tilfellene ikke vil være tilgjengelig for senere kontroll. Det vil derfor bli vanskeligere å dokumentere en eventuell innsigelse på en faktura i fremtiden.

Man vil også risikere å ikke oppnå fordelen timesregel i bomringer dersom brikken ikke blir lest.

 

Bilmodell – hvor fester jeg brikken?

Det er viktig at AutoPASS-brikken monteres riktig. 

Mange frontruter har metallfilm (denne er ikke synlig) for å forhindre at dashbord og interiør ikke blir skadet av sollys. Disse frontrutene har et dedikert felt der AutoPASS-brikken skal festes. Dette området er som regel skravert svart  (sorte/grå prikker) ved bakspeilet.

Bilmodellene dette gjelder har ofte en beskrivelse av området i kjøretøyets instruksjonsbok.

Alle modellene til Peugeot, Citröen og Tesla har metallfilm i frontrutene. Andre biltyper har slike ruter på enkelte modeller - se liste nedenunder.

På de nye AutoPASS-brikkene er antennen bak det blå AutoPASS-merket. For at brikken skal leses, må den festes slik at det blå merket peker ut, og er innenfor det dedikerte området for plassering av brikken.

Hvordan fungerer det å kjøre i utlandet med brikken?

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige.

Bompengeanleggene som er med i ordningen er Storebælt- og Øresunds-broen samt enkelte fergeforbindelser som HH-Ferries, Mols-Linien og Flakk-Rørvik.

Les mer om EasyGo på Statens Vegvesen sin nettsider www.easygo.com

Hvordan monteres brikken?

Her finner du en veiledning til hvordan og hvor du kan montere brikken din.

Nye brikketyper (fra sommeren 2014):

Gammel brikketype:

Hvordan avslutter jeg avtalen min?

Logg på "Min side".

Gå til «Brikker & kjøretøy» og velg «Fjern Kjøretøy». Velg så «Gjør opp brikken». Alle kjøretøy/brikker på avtalen må fjernes. Når dette er gjort vil kundeservice hos bompengeselskapet i løpet av noen dager sperre hele avtalen og avregne den. Ved positiv saldo vil utbetaling skje i løpet av 40 dager.

Oppsigelse kan gjøres også per telefon (73 82 48 70) eller via kontaktskjema.

Dersom du har betalt depositum for brikken, vil dette refunderes om du oppgir brikkenummeret i din henvendelse. Brikkenummeret finner du på siden av brikken, dette starter enten med L: etterfulgt av 10 siffer eller med 9578 etterfulgt av 12 siffer.

Brikken kan håndteres som miljøavfall, eller hvis ønskelig, kan brikken sendes til Vegamot AS, Postboks 6052, 7434 Trondheim. Den kan også leveres på vårt kontor, Vegamot 4A på Moholt (åpningstider mandag-fredag 0800-1600). 

Hvordan får jeg tilbake depositumet?

Logg på "Min side".

Har du solgt eller vraket et kjøretøy og brikken ikke skal flyttes til et nytt kjøretøy med en gang kan du under «Brikker & kjøretøy» velg «Fjern kjøretøy». Velg deretter «Gjør opp brikken». Brikken vil da bli slettet fra avtalen og brikkedepositum vil godskrives saldo. Det kan ta noen dager før dette vises på "Min side". Brikken skal da håndteres som miljøavfall, eller sendes i retur til bompengeselskapet.

Hvordan finner jeg brikkenummeret mitt?

Brikkenummerets plassering avhenger av hvilken type brikke du har.

Nummeret på gamle norske brikker står etter L: og består av ti siffer. Eksempel L: 01 2345678 9

Nummeret på nye norske brikker består av 16 siffer.