Gå til innholdet
E6 Vindåsliene

Min Side relaterte spørsmål og svar

For å ta i bruk min side må du ha en e-postadresse.

Norske privat – og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn» og blir der sendt til innlogging med elektronisk ID.

Etter du velger «Logg inn» vil følgende side komme opp.

Benytt ønsket ID «Logg inn» og følg anvisningen.

Trykk her for å komme til "Min side".

   

   

  

De som ikke har elektronisk ID må ta i bruk «Jeg har ikke ID-porten bruker».

   

Har du ikke elektronisk ID må du først registrere en bruker.

    

Du vil få tilsendt en e-post til den e-postadressen du registrerer, med en lenke som må bekreftes. Etter lenken er bekreftet må du logge inn på nytt. Du må så fylle inn profilinformasjon. Om det eksisterer avtaler med registrerte e-postadresse vil disse komme opp etter du trykker på lagre.

Ved senere innlogginger blir du bedt om å logge inn med e-postadresse og valgte passord og deretter få tilsendt kode på SMS som må legges inn.  Skaffer du deg elektronisk ID kan du benytte «Logg inn» i stedet for «Jeg har ikke ID porten bruker».

Trykk her for å komme til "Min side"

Om du har problemer med innlogging kan du benytte deg av «Hjelp til innlogging» nederst på siden.  Hvis siden «hjelp til innlogging» ikke løser problemet må man ta kontakt med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Første gang du logger inn vil du få spørsmål om du allerede har et kundeforhold med et bompengeselskap.

Har du en Avtale allerede, velger du «Ja, jeg har allerede en avtale».

Du får nå to valg for å knytte eksisterende avtale til din bruker.

  1. Legg inn e-postadressen som er registrert på avtalen. Du vil få tilsendt en e-post som må bekreftes. Etter e-posten er bekreftet og om det blir funnet avtaler på denne e-postadressen vil disse knyttes til din bruker.
  2. Legg inn kundenummer/passord du brukte for å logge på forrige versjon av "Min side".

    Når du har knyttet avtale vil du ha mulighet til å gjøre flere endringer og hente ut informasjon. På venstre side av skjermen ligger en meny som du kan bruke til å navigere deg fram til de forskjellige valgene.

    Om du er ansatt i en bedrift og ønsker å administrere bedriftens Avtale logger du inn med din egen elektroniske ID.  Etter du har logget inn vil du ha mulighet til å velge mellom bedriftsprofilen eller din personlige profil. Velg «gå videre» på den      avtalen du ønsker å administrere.

Dersom bedriften ikke kommer opp i listen, er du ikke registrert med avgiverrettigheter i Altinn. En som har avgiverrettigheter i bedriften må logge inn i Altinn og gi deg avgiverrettigheter for «Samferdsel». 

Første gang du logger inn vil du få spørsmål om du allerede har et kundeforhold med et bompengeselskap. Har du ikke Avtale, velger du «Nei, jeg vil opprette en ny avtale». Du får da opp et skjema som må fylles ut. Etter at skjema er lagret vil du få mulighet til å bestille AutoPASS-brikke (Legg til kjøretøy). 

Du kan endre bil via "Min Side", Merk at informasjon ikke oppdateres før tidligst dagen etter at endringen er registrert i vår kundedatabase.

Har du f.eks. kjøpt nytt kjøretøy og ønsker å bruke en allerede eksisterende brikke i dette kjøretøyet, gå til «Brikker & Kjøretøy». Velg «Flytt brikke til annet kjøretøy». Velg hvilken brikke som skal flyttes til nytt kjøretøy og fyll inn nytt registreringsnummer. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre». 

Logg på "Min side".

Dersom du registrerer en ny avtale eller skal legge til et nytt kjøretøy som du ikke har brikke til, gå til «Brikker & Kjøretøy». Trykk «Legg til kjøretøy». Fyll ut informasjon om det nye kjøretøyet. Dersom dette er et norsk registreringsnummer vil informasjon om kjøretøyet komme opp og du har da mulighet til å sjekke at kjøretøydata stemmer overens med ditt registreringsnummer. Trykk «Lagre».

Brikke blir tilsendt i løpet av 10 dager til adressen registrert i din profil. Under «Profil» kan du legge til egen leveringsadresse for brikker. 

 

 

Logg på "Min side".

Har du solgt eller vraket et kjøretøy og brikken ikke skal flyttes til et nytt kjøretøy med en gang kan du under «Brikker & kjøretøy» velge «Fjern kjøretøy». Du får da to valg:

  1. Brikken skal ikke benyttes i annet kjøretøy ved en senere anledning - velg «Gjør opp brikken». Brikken vil da bli slettet fra avtalen og brikkedepositum vil godskrives saldo. Det kan ta noen dager før dette vises på Min side.  Brikken skal da håndteres som miljøavfall eller sendes i retur til bompengeselskapet.
  2. Brikken skal benyttes i annet kjøretøy ved senere anledning - velg «Gjenbruk brikken». Brikken settes på vent og kan registreres på et annet kjøretøy ved en senere anledning.

 

Logg på "Min side".

Gå til «Brikker & kjøretøy» og velg «Fjern Kjøretøy». Velg så «Gjør opp brikken». Alle kjøretøy/brikker på avtalen må fjernes. Når dette er gjort vil kundeservice hos bompengeselskapet i løpet av noen dager sperre hele avtalen og avregne den. Ved positiv saldo vil utbetaling skje i løpet av 40 dager. 

Logg på "Min side".

Gå til «Faktura». Her vil du kunne se dine fakturaer og søke på faktura for en bestemt periode. Ved å trykke på fakturalinjen vil du få opp betalingsinformasjon (KID, kontonummer, beløp). Trykker du på «Gå til passeringer» kan du se detaljer for de passeringene som er knyttet til fakturaen. Under «Vis faktura» vil du få opp en kopi av fakturaen i PDF format (midlertidig vil du ikke kunne få opp faktura knyttet til AvtaleGiro). Er faktura ikke betalt vil det stå «Faktura sendt». En purret faktura vil ha status «Faktura stoppet. Ny purring er laget».  Det vil ikke være mulig å trykke på «Gå til passeringer» på en purring, men den opprinnelige fakturaen vil fortsatt være tilgjengelig i oversikten hvor det er mulig å se passeringer. 

Gå til «Kundeservice» og velg «Kontakt oss». Velg emne og skriv inn din melding til bompengeselskapet. Du har også mulighet til å legge til vedlegg. Du vil motta svar på meldingen via e-postadresse oppgitt i din profil.

Logg på "Min side".

Du kan se passeringsdetaljer på to måter:

  1. Via «Faktura» og «Gå til passeringer». Du vil her få opp detaljer om passeringer knyttet til den bestemte faktura.
  2. Via «Passeringer». Du vil her kunne søke på passeringsdetaljer for en bestemt tidsperiode. Tidsperioden er begrenset til en måned. Ønsker du å hente ut passeringer for en lengre tidsperiode må du gjøre dette i flere omganger eller ta kontakt med ditt bompengeselskap.

Oversikten viser dato, klokkeslett, kjøretøyet, bompengeselskap, bomstasjonens navn og pris. Du har også mulighet til å eksportere disse til en excel-fil.            

Logg på "Min side".

Gå til «Rediger profil» (øverst på siden). Legg inn ny adresse og trykk «Lagre». Din adresse er nå oppdatert.

 

Opprett avtale på vanlig måte. Gå til kundeservice og velg «Kontakt oss». Velg «Fritak» under emne og legg ved dokumentasjon. Dette er kopi av begge sider av HC-kort, kopi av konsesjon eller kopi av vognkort som viser at kjøretøy er registrert som utrykningskjøretøy. Bompengeselskapet vil da registrere fritaket på avtalen.