Gå til innholdet
Fosenpakka

Nyhetsarkiv

03.01.2023

Kunngjøring av nye takster

Med virkning fra 1.2.2023 justeres takstene i Vegamot AS sine bompengeprosjekt i Trøndelag. Takstene er fastsatt av Statens vegvesen, og justert i overensstemmelse med Veileder for bompengeprosjekt.

18.05.2021

Reduserte bompengetakster for Fosenpakken

Bompengetakstene settes ned 21.05.2021

21.12.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. januar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Fosenpakka i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

06.12.2019

Nye takster gjeldende fra og med 2. januar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Fosenpakka i Trøndelag justere Vegamot AS prisene i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen, jf. Prop 124 S (2010_2011).

20.12.2018

Nye betalingsordningen AutoPASS for ferje.

Fra 1. januar starter den nye betalingsordningen AutoPASS for ferje på flere ferjestrekninger i landet.

20.12.2018

Nye betalingsordningen AutoPASS for ferje.

Fra 1. januar starter den nye betalingsordningen AutoPASS for ferje på flere ferjestrekninger i landet.

01.04.2018

Digitale betalingsløsninger

NYHET! Nå kan du betale fakturaen fra Vegamot i Vipps.

01.04.2018

Digitale betalingsløsninger

NYHET! Nå kan du betale fakturaen fra Vegamot i Vipps.

04.01.2018

Endring av takst- og rabattstruktur for bompengeprosjekter

Stortinget har vedtatt en bompengereform. Målet med reformen er å forenkle og effektivisere bompengeinnkrevingen. Derfor endres takst- og rabattstrukturen for følgende bompengeprosjekter i Trøndelag