Gå til innholdet
Fosenpakka

Nyhetsarkiv

03.01.2023

Kunngjøring av nye takster

Med virkning fra 1.2.2023 justeres takstene i Vegamot AS sine bompengeprosjekt i Trøndelag. Takstene er fastsatt av Statens vegvesen, og justert i overensstemmelse med Veileder for bompengeprosjekt.

18.05.2021

Reduserte bompengetakster for Fosenpakken

Bompengetakstene settes ned 21.05.2021

21.12.2020

Nye takster gjeldende fra og med 1. januar 2021

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Fosenpakka i Trøndelag justere Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.

06.12.2019

Nye takster gjeldende fra og med 2. januar 2020.

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Fosenpakka i Trøndelag justere Vegamot AS prisene i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen, jf. Prop 124 S (2010_2011).