Gå til innholdet
Fv17/Fv720
03.01.2023

Kunngjøring av nye takster

Med virkning fra 1.2.2023 justeres takstene i Vegamot AS sine bompengeprosjekt i Trøndelag. Takstene er fastsatt av Statens vegvesen, og justert i overensstemmelse med Veileder for bompengeprosjekt.

27.01.2022

Kunngjøring av nye takster

Nye bomtakster er gjeldende fra og med 1. mars 2022

06.08.2021

Behandlingstid og svartid på telefon

Som følge innføring av "AutoPASS Ferje" og stor pågang kan du oppleve noe lengere svartid på henvendelser enn normalt.

09.07.2021

Fakturering av passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale

På grunn av endring i datasystem har det de siste månedene vært sendt ut fullprisfaktura oftere enn tidligere.

22.06.2020

Feil på priskilt ved oppstart FV17/720

Gjeldende takster er som annonsert. Feilen er under retting.

16.06.2020

Innkreving av bompenger på FV 17/720

Innkreving på FV 17/720 Dyrstad- Sporva- Malm startet 22.06.2020

13.12.2019

Utsatt innkrevingsstart for FV 17/720 Dyrstad- Sprova- Malm

Foreløpig oppstartsdato for innkreving av bompenger på FV 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm er juni 2020. Oppstartsdato kan bli forskjøvet.