Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale

Nyhetsarkiv

01-04-2018

Digitale betalingsløsninger

NYHET! Nå kan du betale fakturaen fra Vegamot i Vipps.

11-01-2018

Tegn avtale for å passere gratis med elbil

Elbiler er fritatt for betaling i alle bompengeselskap i Norge med unntak av i Svinesundsforbindelsen og fergeforbindelser.

10-01-2018

Lavere takst med bobil

Kjøretøy registrert i kjøretøygruppe M1, utstyrt med AutoPASS-brikke, oppnår samme takst som kjøretøy under 3500 kg

09-01-2018

Gratis bompassering med parkeringskort for forflytningshemmede

Med avtale passerer man gratis i bomringer tilknyttet byområder