Gå til innholdet

Kunngjøring av takstvedtak for Miljøpakken Trondheim, Fv17-720 Dyrstad Sprova Malm og E6 Ulsberg Melhus

Med virkning fra 1.2.2024 gjelder nye takster

Les merArkiv

Kunngjøring av takstvedtak for Fosenpakka

Med virkning fra 1.1.2024 justeres takstene

Les merArkiv

Kunngjøring av takstvedtak og oppstart innkreving E39 Lønset Hjelset

Endelig oppstartstidspunkt kunngjøres på Vegamots hjemmesider: www.vegamot.no

Les merArkiv

Kunngjøring av avslutning innkreving E6 Trondheim Stjørdal

Med virkning fra 31.10.2023 avsluttes innkreving av bompenger på strekningen E6 Trondheim Stjørdal

Les merArkiv

Kunngjøring av oppstart innkreving og takstvedtak for prosjektet E6 Ranheim Åsen (St. prop. 81 S (2017–2018)).

I henhold til takstvedtak fra Statens vegvesen 12.09.2023 skal det med virkning fra 01.11.2023 startes innkreving på prosjektet E6 Ranheim Åsen.

Les merArkiv