Gå til innholdet

Kunngjøring av takstvedtak for Fosenpakka

Med virkning fra 1.1.2024 justeres takstene

Les merArkiv

Kunngjøring av takstvedtak og oppstart innkreving E39 Lønset Hjelset

Innkrevingen starter så snart E39 er klar for ordinær trafikk etter 01.12.2023, og starter samtidig på begge bomstasjoner. Endelig oppstartstidspunkt kunngjøres på Vegamots hjemmesider: www.vegamot.no

Les merArkiv

Kunngjøring av avslutning innkreving E6 Trondheim Stjørdal

Med virkning fra 31.10.2023 avsluttes innkreving av bompenger på strekningen E6 Trondheim Stjørdal

Les merArkiv

Kunngjøring av oppstart innkreving og takstvedtak for prosjektet E6 Ranheim Åsen (St. prop. 81 S (2017–2018)).

I henhold til takstvedtak fra Statens vegvesen 12.09.2023 skal det med virkning fra 01.11.2023 startes innkreving på prosjektet E6 Ranheim Åsen.

Les merArkiv

Velkommen til Vegamot

Vegamot administrerer bompengeprosjekt i Trøndelag samt Møre og Romsdal.

Les merArkiv