Gå til innholdet

Kunngjøring av avslutning innkreving E6 Trondheim Stjørdal

Med virkning fra 31.10.2023 avsluttes innkreving av bompenger på strekningen E6 Trondheim Stjørdal

Les merArkiv

Kunngjøring av oppstart innkreving og takstvedtak for prosjektet E6 Ranheim Åsen (St. prop. 81 S (2017–2018)).

I henhold til takstvedtak fra Statens vegvesen 12.09.2023 skal det med virkning fra 01.11.2023 startes innkreving på prosjektet E6 Ranheim Åsen.

Les merArkiv

Kunngjøring av tillegg til takstvedtak for Miljøpakken Trondheim, og Bypakke Ålesund

Fra 1. september 2023 er det ikke lengre krav om gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få timesregel i Miljøpakken Trondheim og Bypakke Ålesund.

Les merArkiv

Kunngjøring av takstvedtak for fv 659 Nordøyvegen

Med virkning fra 02.06.2023 kl. 00:00 justeres takstene

Les merArkiv

Velkommen til Vegamot

Vegamot administrerer bompengeprosjekt i Trøndelag samt Møre og Romsdal.

Les merArkiv