Gå til innholdet
27.02.2024

Svindel-SMS i omløp

Vegamot er kjent med at navn til bomselskaper stadig blir forsøkt misbrukt i slike svindelforsøk.

Svindel-SMS blir stadig vanligere og den vanligste svindelformen er såkalt phishing, hvor noen prøver å stjele penger fra deg ved å få deg til å gi ut personlig informasjon, som kredittkortnumre eller passord.
 

Vegamot sender ikke selv ut varsel på SMS til kunder.
 

For mer informasjon, anbefaler vi nettvett.no. Her finner du oppdaterte veiledninger og utfyllende informasjon om nettsvindel og sikkerhet på nett. Nettsiden er et samarbeid mellom Narsjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Narsjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Se også Sparebank 1 sin veileder om hvordan du kan unngå å bli svindlet på nett.

Tilbake