Gå til innholdet

Fakta om bompenger og Vegamot AS

 

Norgeskart som viser hvilken region Vegamot har bomstasjoner.  Vegamot er et regionalt bompengeselskap som eies av Trøndelag, Møre og Romsdal fylkeskommuner. Vegamot har som samfunnsoppdrag å finansiere bompengeprosjekt i regionen, og dekker finansieringsforpliktelsene ved å kreve inn bompenger. For noen prosjekt må Vegamot låne penger for å finansiere veien, og bompengene kreves inn etter at veien er ferdig. I bompakker skjer finansieringen samtidig som innkrevingen, og det er ikke alltid nødvendig å låne. Når det enkelte prosjekt er ferdig, avsluttes innkrevingen. Penger som er innkrevet på ett prosjekt kan ikke brukes til å finansiere et annet prosjekt. Bompengeselskapet kan ikke betale utbytte til eierne.

Vegamot har finansieringsansvar for 10 bompengeprosjekt. Vi er 12 ansatte. Kundesenteret består av fire medarbeidere. De har også i oppdrag å betjene 8 bompengeprosjekt i Nord-Norge. Samlet sender vi årlig 800.000 fakturaer. Faktura sender vi kunder som ikke har en gyldig AutoPASS-avtale. Kunder med gyldig AutoPASS-avtale mottar sin faktura fra den brikkeutsteder de har avtale med. 

Vegamot har ved årsskiftet 2022-23 en gjeldsforpliktelse på omkring 5,5 milliarder kroner, og vil i løpet av de neste årene ha en gjeld på 14-15 milliarder, i tillegg til finansieringsforpliktelser for bompakker. I 2022 krevde Vegamot inn ca. 1,5 milliarder kroner i bompenger. For de som vil vite mer om Vegamots økonomi ligger det årsmeldinger, garantioversikt, låneoversikt og rentebytteavtaler nedenfor.

Alle bompengeprosjekt i Vegamots portefølje er vedtatt i Stortinget etter lokalpolitisk behandling. Bompengeinnkreving er regulert gjennom Vegloven §27 og forskrift om betaling av bompenger. Vegamot har sin rett til å drive virksomhet fastsatt i bompengeavtale med Samferdselsdepartementet. Takster er fastsatt av Statens vegvesen etter søknad fra Vegamot. Rammene for takstfastsettelse står i veileder for bompengeprosjekt utarbeidet av Statens vegvesen.

 

 

Regnskap / Årsmeldinger                Regnskap / Halvårsmeldinger

    - Trykk her for årsmelding 2019 (PDF)                                       - Trykk her for halvårsmelding 2019 (PDF)
    - Trykk her for årsmelding 2020 (PDF)                                       - Trykk her for halvårsmelding 2020 (PDF)
    - Trykk her for årsmelding 2021 (PDF)                                       - Trykk her for halvårsmelding 2021 (PDF)
    - Trykk her for årsmelding 2022 (PDF)                                       - Trykk her for halvårsmelding 2022 (PDF)
    - Trykk her for årsmelding 2023 (PDF)                                       - Trykk her for halvårsmelding 2023 (PDF)                                                
    

Garantier / Lån                                 Send faktura til Vegamot

    - Trykk her for garantioversikt (PDF)                                           - Trykk her for fakturainformasjon (PDF)
    - Trykk her for låneoversikt (PDF)                                                          
    - Trykk her for rentebytteavtaler (PDF)
    
 

Etikk i Vegamot   

   - Trykk her for Vegamots seriøsitetsbestemmelser (PDF)
   - Trykk her for Vegamots etiske retningslinjer (PDF)
   - Trykk her for Vegamots redegjørelse åpenhetsloven 2024 (PDF)
   - Trykk her for Varslingskanal