Vegamot | Vegamot

Vegamot AS

 

Vegamot AS er et regionalt bompengeselskap med ansvar for finansiering av bompengeprosjekt i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Selskapet har inngått bompengeavtale med Samferdselsdepartementet, og er eid av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Vegamot finansierer bompengeprosjektene gjennom låneopptak, og dekker forpliktelsene gjennom innkreving av bompenger.

Som regionalt bompengeselskap er Vegamot AS gitt hjemmel til å kreve inn bompenger fra kjøretøy som ikke er knyttet til gyldig AutoPASS-avtale på passeringstidspunktet. Vegamot forvalter også fritak for bompasseringer etter takstretningslinjene. For å lese mer om fritak for bompenger se her. 

Fra 1. november 2021 har ikke Vegamot AS hjemmel til å inngå AutoPASS-avtale med kundene. For å inngå AutoPASS-avtale, se www.AutoPASS.no for mer informasjon.

 

 

Regnskap / Årsmeldinger                Regnskap / Halvårsmeldinger

    - Trykk her for årsmelding 2017                                                  - Trykk her for halvårsmelding 2018
    - Trykk her for årsmelding 2018                                                  - Trykk her for halvårsmelding 2019
    - Trykk her for årsmelding 2019                                                  - Trykk her for halvårsmelding 2020
    - Trykk her for årsmelding 2020                                                  - Trykk her for halvårsmelding 2021
    - Trykk her for årsmelding 2021                                                  - Trykk her for halvårsmelding 2022                                                
    

Garantier / Lån                                 Send faktura til Vegamot

    - Trykk her for garantioversikt                                                      - Trykk her for fakturainformasjon
    - Trykk her for låneoversikt                                                          
    - Trykk her for rentebytteavtaler