Vegamot | AutoPASS-avtale

AutoPASS-avtale
21-12-2020

Kunngjøring av nye takster Vegamot AS

I tråd med vedtak for delvis finansiering av Fosenpakka, E6 Trondheim-Stjørdal og 714 Stokkhaugen-Sund justerer Vegamot AS bomtakstene med konsumprisindeksen.Tilbake