Gå til innholdet
30.04.2021

Fra 1.mai vil det skje endringer som kan påvirke deg som kunde

 • Nye avtalebetingelser gjeldende fra 01.05.2021
  De nye avtalebetingelsene erstatter alle tidligere avtalebetingelser.       
  Dersom registrert informasjon i avtalen er korrekt er det ikke behov for å gjøre noe,avtalen vil da løpe videre.
  De nye AutoPASS avtalebetingelsene er tilgjengelig her.

 

 • Fakturering av passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale
  Alle kjøretøy registrert på samme eier faktureres samlet.
  Alle passeringer i bomanlegg som driftes av Vegamot (Trøndelag og Møre og Romsdal) faktureres samlet.
  Passeringer uten gyldig AutoPASS-avtale kan faktureres oftere enn tidligereI en overgangsperiode vil det kunne forekomme to ulike kontonummer på faktura.
  Vær oppmerksom på å benytte kontonummer oppgitt på faktura ved betaling.

 

 • Skal du endre opplysninger i din AutoPASS-avtale (endre bilnummer, legger til kjøretøy, oppsigelse)?
  Merk at informasjon ikke oppdateres før tidligst dagen etter at endringen er registrert i vår kundedatabase.
  For rask oppdatering av endringer, anbefaler vi at kunde registrerer endringer via Min Side.
  Det vil være behandlingstid på endringer som meldes via webskjema, post og e-post (1-5 dager) Endringer gjelder tidligst fra dagen etter at disse er registrert i vår kundedatabase.

 

 • AutoPASS-avtale med fritak (gjelder ikke rabatt tilknyttet EL-bil)
  Som følge av bompengereformen samt skifte av datasystem for innkreving av bompenger i Norge endres rutinene for innvilgelse av fritak for passeringsavgift i bomringer for personer som innehar HC-parkeringskort.
  For kunder som allerede har fått innvilget fritak pr.01.05.2021 medfører dette ingen endring. Fritaket videreføres i det nye systemet.
  Kunder som får innvilget HC-kort for første gang eller kunder som får fornyet sitt HC-kort etter 1/5-21 må følge følgende rutine:
  Søknad om fritak for bompenger i bomringer skal sendes til bompengeselskapet. Søknaden skal inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og brikkenummer. I tillegg må kopi av for- og bakside av HC-kortet vedlegges.
  Fritak gjelder fra det tidspunktet bompengeselskapet innvilger søknad/fornyelse og dette er registrert i AutoPASS-samvirke. Belastning av passeringer foretatt før fritaket er innvilget vil opprettholdes.
  Dersom du mottar ny brikke til ditt kjøretøy (lavt batteri, defekt brikke, brikke på avveie etc.) er det viktig at nytt brikkenummer registreres da fritaket er registrert mot AutoPASS-brikken. Meldingen må inneholde navn, e-postadresse/telefonnummer, bilnummer og gammelt og nytt brikkenummer. Fritaket vil da overføres til den nye brikken. Belastning av passeringer foretatt før fritaket er registrert vil opprettholdes.

  Vi viser til pkt. 11.Fritak fra betaling av bompenger i «Takstretningslinjer for bompengeprosjekt på offentlig veg» :
  -Fritaket kan kun knyttes til en brikkeavtale.
  -Fritaksordningene betinger bruk av elektronisk brikke og gyldig brikkeavtale.
  -Fritaksordninger har ikke tilbakevirkende kraft.

 

 • Registrering av utenlandske kjøretøy i AutoPASS-avtale
  Utenlandske kjøretøy må etter registrering i AutoPASS-avtale registrere kjøretøysinformasjon hos www.epass24.com/environment.                                
  Manglende registrering vil medføre belastning av høyeste takst
Tilbake