Vegamot | E136 Tresfjordbrua

E136 Tresfjordbrua
01-01-2015

Obligatorisk brikke Tunge Kjøretøy

Obligatorisk brikke for alle tunge kjøretøy i næring som har tillatt totalvekt over 3,5 tonn

Obligatorisk bombrikke i Norge for tunge kjøretøy

 
Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet, å ha bombrikke i Norge. Har man imidlertid en bobil, SUV e.l. over 3,5 tonn, som brukes privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet.
 
Mer informasjon om dette finner du på disse websidene:
 
Tilbake